Toplotna izolacija strehe

Največ energije pri starejših zgradbah se odvaja skozi neizolirane konstrukcijske elemente. Zato je namestitev ustrezne debeline toplotne izolacije na streho najbolj smiselna. Strop pri neogrevanemu prostoru ima lahko potencialno velike toplotne izgube. S primerno toplotno izolacijo strehe lahko zmanjšamo toplotne izgube stavbe (do 20 %) pozimi ter preprečimo pretirano segrevanje stavbe poleti. Izvedba toplotne izolacije stropa je zelo učinkovit ukrep. Poleg znatnih prihrankov energije se bo izboljšalo tudi bivalno ugodje. Če podstrešje ni bivalno, izolacija strehe ni potrebna, saj lahko izoliramo zgolj tla podstrešja. Izolacija tal je finančno manj zahteven poseg, kot izolacije strehe. Skupna debelina toplotno izolacijskega materiala naj ne bo manjša od 25 cm, glede na dvig cene energentov pa je priporočljivo, da se debelino toplotne izolacije poveča vsaj na 30 cm oz. 40 cm. Pri načrtovanju moramo biti pozorni tudi na pohodnost podstrešja.

Na notranjo stran nad obstoječo konstrukcijo postavimo parno oviro. To je potrebno namestiti na strani toplotne izolacije, ki je obrnjena proti prostoru. S tem preprečimo prehod toplega vlažnega zraka v konstrukcijo in kondenzacijo vlage v izolaciji. Pomembna je natančna montaža, vsa spajanja parne ovire in spojev, ki mejijo na stene in druge površine, morajo biti izvedeni popolnoma zrakotesno. Kot parno oviro uporabljamo polietilensko folijo debeline 0,15 – 0,2 mm.

Nad izolacijo je treba namestiti paroprepustno folijo, ki bo izolacijo ščitila pred morebitnim puščanjem strehe. Če je podstrešje pohodno, je treba paro prepustno folijo zaščititi s homogeno pohodno površino.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *