Toplotna črpalka

Toplotna črpalka (TČ) jemlje toploto iz okolice (zunanji zrak, zemlja ali voda) in ji s pomočjo električne energije dvigne temperaturo. Ta voda nato ogreva stavbo. Največja ekonomična prednost te vrste toplotne črpalke je, da porabi trikrat manj električne energije kot klasični električni grelci oz. grelniki. Manj nalaganja vodnega kamna in manjše toplotne izgube v hranilniku vode in ceveh pa dosežemo s tem, da vodo segrevamo na maksimalno 55°C.

Vrste toplotnih črpalk

Poznamo več vrst TČ. V Sloveniji se najpogosteje uporablja zrak – voda, zemlja – voda ter voda – voda. Prva beseda predstavlja vir energije, torej medij, ki mu jemljemo toploto, druga pa medij, ki ga grejemo. V vseh primerih je ogrevani medij voda, ki kroži po stavbi.

Če imamo na parceli zanesljivo podtalno vodo (na podlagi kart, izkušenj), če je dostopna na majhnih globinah ter če je v področju dovoljeno izkoriščati podtalnico, se odločimo za sistem voda – voda. Ta sistem ponuja najboljše izkoristke skozi leto. Potrebno je imeti tudi dovolj prostora za 2 ustrezno oddaljeni vrtini. Na razdalji na primer 15 do 20 metrov. Redko pa se lahko pojavijo težave: izdatnost vodnega vira se lahko spremeni, gladina podtalnice lahko vpade, voda se lahko onesnaži, kar zahteva več vzdrževanja filtrov.

toplotna črpalka voda-voda

V kolikor ni podtalnice ali pa se nahaja pregloboko, je primernejši vertikalni ali horizontalni zemeljski kolektor (zemlja – voda). Pri vertikalnem zemeljskem kolektorju se izvrta ena ali več vrtin, v katero se vstavijo sonde (cement + cevne zanke). Za posamezno vrtino ne potrebujemo veliko prostora. Vrtine morajo biti med seboj primerno oddaljene. Pri horizontalnem zemeljskem kolektorju se cevi položijo v zemljo približno 1m – 1,5 m globoko ter zasujejo. Cevi se položijo na površini približno 2,5 krat toliko, kolikor je ogrevana površina v stavbi.

toplotna črpalka zemlja - voda

Toplotne črpalke zrak – voda so običajno sposobne samostojno pokrivati toplotne izgube objekta do zunanje temperature -5°C. Pokrijemo lahko več kot 90% toplotnih potreb naše hiše z delovanjem toplotne črpalke. Hranilnik toplote je pri toplotni črpalki zrak voda obvezen, saj se s tem izognemo prepogostim vklopom toplotne črpalke.

TČ so najbolj primerne za ogrevanje energetsko varčnih hiš.

Lahko pa TČ ogreva samo sanitarno vodo.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *