Sprejemniki sončne energije (SSE)

Sonce je obnovljivi vir energije, ki nam vsakodnevno postreže z enormnimi količinami energije. Sončna energija prihaja na zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja, ki ga imenujemo sončno sevanje. Povprečno na kvadratni meter v Sloveniji pade med 300 in 1600 kWh energije. Sodobni principi in tehnologije vedno bolje izkoriščajo sončno sevanje. Ena izmed najbolj ekoloških rešitev je sončni kolektor. V dnevih, obsijanih s soncem, lahko s sprejemniki sončne energije pokrijemo vse potrebe po topli sanitarni vodi v gospodinjstvu, kadar je sončnih žarkov manj, pa približno 70 do 75 odstotkov potreb. Sprejemniki sončne energije (SSE) so primerni tako za pripravo tople vode kot za podporo ogrevanju.

Prednosti so nizki stroški ogrevanja, delna energetska neodvisnost, prav tako pa se ne proizvaja toplogrednih plinov. Slabost je, da je segrevanje odvisno od sončnega obsevanja (oblačni dnevi, megla, noči).

Potrebno površino SSE, ki jo hiša potrebuje za ogrevanje prostorov se izračuna tako, da ogrevano površino hiše pomnožimo z 0,07.

Potrebno površino SSE, ki jo hiša potrebuje za ogrevanje sanitarne vode, se izračuna tako, da se za vsako osebo upošteva 1,5 m2 in 50 litrov hranilnika. Cena ploščatega sončnega kolektorja je med 300 € in 1.000 € na kos. Cena vakuumskega sončnega kolektorja je od 700 € do 1.400 € na kos. Vakuumski sprejemniki sončne energije so v primerjavi s ploščatimi učinkovitejši za približno 20 % ob enaki površini.

Investicija se povrne v 6 do 8 letih.

SSE so najbolj učinkoviti, če so orientirani proti jugu in so pod kotom 35°. Najbolj so učinkoviti v hišah z nizkotemperaturnim sistemom ogrevanja.

Z ustrezno dimenzioniranim solarnim sistemom prihranimo do 70% stroškov za pripravo tople vode. Izkoristki so lahko ob večjih solarnih dobitkih večji, odvisni so tudi od barve absorberja, ki je navadno črn ali temno moder.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *