Sončna elektrarna

Sončna energija je trajni vir energije, ki ga z domačo sončno elektrarno lahko izkoristimo za samooskrbo in energetsko neodvisnost svojega doma. S tem si zagotovimo stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo. Deluje tako, da v obdobjih visoke osončenosti viške oddaja v omrežje in v obdobjih nizke osončenosti prejema električno energijo iz omrežja.

Prednosti so nižji računi za elektriko, višja vrednost nepremičnine, energetska neodvisnost, ne povzročajo izpustov toplogrednih plinov.

Slabost je, da je proizvodnja odvisna od sončnega obsevanja.

Potrebno površino sončne elektrarne, ki jo hiša potrebuje, dobimo tako, da pomnožimo površino hiše z 0,16 kW. Izkoristek energije iz PV sistemov je odvisen od intenzivnosti sončnega sevanja in naklona modulov in dosega do 15 %.

Cena sončnih celic (250 W) brez montaže se giblje med 150 EUR in 250 EUR m2. Cena sončne elektrarne (v letu 2022) je med 8000 € in 11000 €.

Investicija se povrne v približno 10 letih. Sončne elektrarne delujejo 30 let in več. Za daljšanje njene življenjske dobe je nujno redno vzdrževanje.

Pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, se upošteva količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo (kWh) ob koncu obračunskega obdobja, kar je konec koledarskega leta. 

Poleg stroška obračunske moči je potrebno še plačilo prispevkov, ki večinoma znaša med 20 € in 25 €.

Čiščenje panelov priporočamo enkrat na 3 leta. Če je vaša domača elektrarna blizu makadamske ceste, žage, kamnoloma ali drugih virov povečanih količin prahu, priporočamo pogostejše čiščenje oz. čiščenje po potrebi. Panele čistite brez uporabe čistil in žičnatih čistilih krpic, ki bi lahko poškodovale steklo na panelih.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *