Pasivna stavba je stavba z nizko porabo energije, ki izkorišča obnovljive vire za ogrevanje. Posledično ima majhen vpliv na okolje. Zagotavlja nizke stroške energije in udobno bivanje. Letna poraba energije je do 15 kWh/m2 (na leto). To pa je od 80% do 90 % manj, kot klasično grajene hiše. Pri pasivni hiši gre za zmanjševanje toplotnih izgub ter maksimalni izkoristek energije sonca ter notranjih virov energije.

Pasivne hiše imajo vse konstrukcijske elemente navadnih hiš (temelje, zidove, streho, okna), vendar so drugače zasnovane. Elementi toplotnega ovoja (zunanja konstrukcija stavbe) so izvedeni po strožjih standardih. Prav zaradi specifičnega načina konstrukcije in izbire materialov je za pasivne hiše značilno, da nimajo aktivnega sistema ogrevanja in hlajenja, pa je kljub temu temperatura v njih ravno pravšnja za udobno bivanje in to tako pozimi kot tudi poleti.

Ključne značilnosti so: enaka temperatura v vseh prostorih, dobro izolirani in zrakotesni zunanji zidovi, katerih temperatura je enaka temperaturi zraka v prostoru, zaradi mehanskega prezračevanja je zrak čist in svež, temperatura v hiši je stabilna (v primeru izklopa se spreminja za 0,5 °C na dan, pozimi pade na 15°C), kratkotrajno odpiranje oken nima bistvenega vpliva na notranjo temperaturo.

Nekatere niti nimajo vgrajenih radiatorjev ali talnega gretja, toploto dobi prek rekuperatorja (ki vrača ali pa dodaja toploto). Običajno pa se ogrevanje zagotovi s toplotno črpalko.

Stroški gradnje pasivne hiše so višji od stroškov primerljive klasično grajene hiše. Pomembno vlogo odigra tudi izbira materialov, lahko pa je dražji že sam načrt. V povprečju naj bi bila investicija v gradnjo pasivne hiše višja za od 10% do 15%. Investicija se povrne v 8 do 10 letih.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *