Kdaj je energetska izkaznica obvezna? Kdaj ni obvezna?

prodaja nepremičnine

Energetska izkaznica je obvezna:

 • v primeru prodaje nepremičnine,
 • v primeru oddaje nepremičnine v najem za obdobje enega leta ali več,
 • za javne stavbe, ki presegajo površino 250 m2 in
 • stavbe s celotno tlorisno površino nad 5002, kjer se pogosto zadržuje javnost.

Energetska izkaznica ni obvezna:

 • za samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2,
 • v primeru oddaje nepremičnine v najem za obdobje, krajše od enega leta (razen, če je sklenjenih več zaporednih pogodb z istim najemnikom in je čas najema daljši od enega leta),
 • pri prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb, ki se štejejo neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč,
 • če se nepremičnina uporablja za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • za industrijske stavbe,
 • za skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev
 • za nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne objekte (enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ni namenjen prebivanju),
 • nezahtevne objekte (med nezahtevne objekte štejemo majhno stavbo med 30 in 50 m2, objekt za rejo živali med 40 in 100 m2, pomožni kmetijsko-gozdarski objekt med 40 in 150 m2 in podobno),
 • da se nepremičnina prodaja v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • da se nepremičnina prodaja v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • da se nepremičnina izroči v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar ni dedičev.

Prodajalec nepremičnine mora najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe bodočemu kupcu predložiti energetsko izkaznico. V primeru oglaševanja pa mora biti energetska izkaznica izdana pred objavo oglasa.

Če uporabno dovoljenje za stavbo še ni pridobljeno, mora prodajalec (oziroma najemodajalec) kupcu (oziroma najemniku) predložiti izkaz o energijskih lastnostih stavbe. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa je prodajalec (oziroma najemodajalec) dolžan predložiti tudi energetsko izkaznico.

Če se prodaja ali oddaja stanovanje oziroma del stavbe in je energetska izkaznica izdana za celotno stavbo, se pri prodaji oziroma oddaji stanovanja oziroma dela stavbe predloži energetsko izkaznico za celotno stavbo.

Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem, se šteje, da je obveznost imetja energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *