Obnovljivi viri energije (OVE)

Obnovljivi viri (OVE) so viri energije, ki so zajeti iz stalnih naravnih procesov. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj so hitro obnovljivi in dokaj enakomerno razporejeni. Z koriščenjem obnovljivih virov na daljši rok ne prispevamo k izpustu emisij. Obnovljivi viri energije (OVE) lokalno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo energetsko varnost, poleg tega pa industrija OVE kot eden najhitreje rastočih sektorjev spodbuja zaposlenost in razvoj podeželja. Razpršenost in dostopnost OVE omogoča boljšo uskladitev energije z lokalnimi potrebami. Med obnovljive vire štejemo: lesno biomaso, toploto ozračja/vode/zemlje (toplotna črpalka), veterno energijo ter sončno energijo.

Lesna biomasa

V lesno biomaso štejemo pelete (stiskance), sekance (zdrobljen les) ter drva. Za kurjavo je najbolje imeti moderni kotel. Peleti imajo največjo kurilno vrednost, vendar so tudi najdražji. Peleti ne vsebujejo vlage. So najbolj primerni za uporabo v naseljih. Sekanci so najcenejši, vendar za skladiščenje potrebujemo več prostora, zato se v urbanih naseljih in manjših nepremičninah njihova uporaba ne priporoča. Drva so običajno dolžine 50 cm, v Sloveniji se najpogosteje uporablja bukov les. Ob gorenju drv v kotlu se sprošča več toplote, kot je trenutno potrebno za ogrevanje, zato je priporočljivo zraven kurilne naprave imeti še hranilnik toplote. Izpusti pri gorenju lesa so zanemarljivi. Zaključen krog fotosinteze in gorenja biomase ne prispeva k porastu CO2 v ozračju.

Sončna energija

Sonce je obnovljivi vir energije, ki nam vsakodnevno postreže z enormnimi količinami energije. Sončna energija prihaja na zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja, ki ga imenujemo sončno sevanje. Povprečno na kvadratni meter v Sloveniji pade med 300 in 1600 kWh energije. Sodobni principi in tehnologije vedno bolje izkoriščajo sončno sevanje. Sončno sevanje izkoriščamo s sprejemniki sončne energije in s sončno elektrarno. Sprejemniki sončne energije zagotavljajo toplo vodo v sanitarni uporabi/ lahko pa tudi za ogrevanje prostorov, v času ko je sonce. S tem pomembno pripomorejo k deležu obnovljivih virov, ki jih hiša potrebuje za delovanje. Drug način izrabe sončne energije je sončna elektrarna. Ta zagotavlja visoko energetsko neodvisnost in samooskrbo nepremičnine. Prednosti solarnih sistemov so zmanjšanje emisij, večja samooskrba in neodvisnost. Slabost je visoka investicija in odvisnost o sonca.

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka (TČ) jemlje toploto iz okolice (zunanji zrak, zemlja ali voda), in ji s pomočjo električne energije dvigne temperaturo. Ta voda nato ogreva nepremičnino. Največja ekonomična prednost te vrste toplotne črpalke je, da porabi trikrat manj električne energije kot klasični električni grelci oz. grelniki. Manj nalaganja vodnega kamna in manjše toplotne izgube v hranilniku vode in ceveh pa dosežemo s tem, da vodo segrevamo na maksimalno 55°C. Poznamo več vrst TČ. V Sloveniji se najpogosteje uporablja zrak – voda, zemlja – voda ter voda – voda. Prva beseda predstavlja vir energije predstavlja medij, ki mu jemljemo toploto, druga pa medij, ki ga grejemo. V vseh primerih je ogrevani medij voda, ki kroži po stavbi.