Menjava kurilne naprave

V skladu z direktivo EU želi Slovenija do leta 2030 zmanjšati emisije prašnih delcev PM2,5 za 60 % glede na leto 2005. V zadnjih letih emisije teh delcev padajo v vseh sektorjih razen iz rabe lesa v gospodinjstvih. Za dosego cilja bo potrebno največ ukrepov izvesti prav v gospodinjstvih. Potrebna bo obsežna zamenjava obstoječih starih kotlov in peči na lesno biomaso, ki povzročajo zelo visoke emisije teh prašnih delcev.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je ocenilo, da se danes v gospodinjstvih uporablja kar 150.000 kurilnih naprav na trdo gorivo, ki zaradi narave delovanja ob neprimerni uporabi povzročajo zelo visoke emisije prašnih delcev. Za dosego zastavljenega cilja bo potrebno zamenjati več kot 80% teh naprav, kar pomeni 120.000 kurilnih naprav. S subvencijami eko sklada je bilo v zadnjih nekaj letih zamenjanih okrog 10.000 kurilnih naprav.

Do leta 2023 bo potrebno zamenjati stare kurilne naprave za centralno ogrevanje, to so tiste, ki so bila vgrajene do vključno leta 1995. Leta 2028 pa bo začela veljati prepoved uporabe kurilnih naprav, ki so starejše od 20 let. Zaradi prepovedi bodo uporabniki morali te kurilne naprave na trdna goriva zamenjati z okoljsko ustreznejšim virom ogrevanja.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *