Obnovljivi viri energije (OVE)

Obnovljivi viri (OVE) so viri energije, ki so zajeti iz stalnih naravnih procesov. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj so hitro obnovljivi in dokaj enakomerno razporejeni. S koriščenjem obnovljivih virov na daljši rok pripomoremo k zmanjšanju emisij. Obnovljivi viri energije (OVE) lokalno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo energetsko varnost, poleg tega pa industrija OVE, kot eden najhitreje rastočih sektorjev, spodbuja zaposlenost in razvoj podeželja. Razpršenost in dostopnost OVE omogoča boljšo uskladitev energije z lokalnimi potrebami. Med obnovljive vire štejemo: lesno biomaso, toploto ozračja / vode / zemlje (toplotna črpalka), vetrno energijo ter sončno energijo.

Menjava kurilne naprave

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je ocenilo, da se danes v gospodinjstvih uporablja kar 150.000 kurilnih naprav na trdo gorivo, ki zaradi narave delovanja ob neprimerni uporabi povzročajo zelo visoke emisije prašnih delcev. Za dosego zastavljenega cilja bo potrebno zamenjati več kot 80% teh naprav, kar pomeni 120.000 kurilnih...

Pasivna hiša

Pasivne hiše imajo vse konstrukcijske elemente navadnih hiš (temelje, zidove, streho, oken,...) vendar so drugače zasnovane. Elementi toplotnega ovoja (zunanja konstrukcija stavbe) pa je izvedena po drugačnem standardu. Prav zaradi specifičnega načina konstrukcije in izbire materialov je za pasivne hiše značilno, da nimajo aktivnega sistema ogrevanja in hlajenja, pa je kljub temu temperatura...

Ogrevanje na lesno biomaso

Les je obnovljiv, okolju prijazen in domač vir energije. Pod lesno biomaso štejemo drva, lesne sekance in lesne pelete. Investicija se povrne v nekaj letih, hkrati pa je dobava energenta zanesljivejša.

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka jemlje toploto iz okolice in ji s pomočjo električne energije dvigne temperaturo. Poznamo več vrst toplotnih črpalk: zrak – voda, zemlja – voda ter voda – voda.

Sončna elektrarna

Sončna energija je trajni vir energije. S tem si zagotovimo stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo.

Sprejemniki sončne energije (SSE)

Sodobni principi in tehnologije vedno bolje izkoriščajo sončno sevanje. Ena izmed najbolj ekoloških rešitev je sončni kolektor. Prednosti so nizki stroški ogrevanja, delna energetska neodvisnost, prav tako pa se ne proizvaja toplogrednih plinov.