Nizkoenergijske stavbe

Porabijo malo ali skoraj ni energije. So najbolj okolju prijazne in najbolj pripomorejo k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Pasivna hiša

Pasivne hiše imajo vse konstrukcijske elemente navadnih hiš (temelje, zidove, streho, oken,...) vendar so drugače zasnovane. Elementi toplotnega ovoja (zunanja konstrukcija stavbe) pa je izvedena po drugačnem standardu. Prav zaradi specifičnega načina konstrukcije in izbire materialov je za pasivne hiše značilno, da nimajo aktivnega sistema ogrevanja in hlajenja, pa je kljub temu temperatura...

Toplotna izolacija zunanjih sten

Najbolj se izplačajo investicije do 8 cm toplotne izolacije, saj prihranimo največ energije glede na strošek investicije. Od 8 do 25 cm še vedno prihranimo veliko toplote, vendar se prihranki vedno bolj približujejo investiciji.

Sprejemniki sončne energije (SSE)

Sodobni principi in tehnologije vedno bolje izkoriščajo sončno sevanje. Ena izmed najbolj ekoloških rešitev je sončni kolektor. Prednosti so nizki stroški ogrevanja, delna energetska neodvisnost, prav tako pa se ne proizvaja toplogrednih plinov.

Rekuperator

Rekuperator je naprava za mehansko zračenje nepremičnine. Pomaga pri varčevanju toplote in odstranjevanju vlage