Energetska sanacija

Stroški za energijsko oskrbo stavb niso odvisni samo od prostornine ogrevanih prostorov, podnebja in ohranjanja temperature v stanovanjih, ampak so odvisni tudi od toplotnih izgub skozi stene, tla in strehe. Najpogosteje tako stroške zmanjšamo z energetsko sanacijo stavbe. Ker gre za veliko investicijo, se za to dodeljujejo subvencije eko sklada. Energetsko se lahko sanira vsak del toplotnega ovoja (zunanjih površin stavbe): tla, zidovi, streha, vrata, okna in balkonska vrata. Glede na “Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah” je minimalna debelina večine izolacij vsaj 18 cm”.

Menjava kurilne naprave

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je ocenilo, da se danes v gospodinjstvih uporablja kar 150.000 kurilnih naprav na trdo gorivo, ki zaradi narave delovanja ob neprimerni uporabi povzročajo zelo visoke emisije prašnih delcev. Za dosego zastavljenega cilja bo potrebno zamenjati več kot 80% teh naprav, kar pomeni 120.000 kurilnih...

Toplotna zaščita stropa nad neogrevano kletjo

Neizoliran strop kleti je zagotovo razlog, da hlad iz kleti prehaja v prostore nad njo, zato je temperatura tal v bivalnem prostoru nižja, neprijeten občutek hladnih tal pa toliko bolj izrazit, moteč in neprijeten, poraba energenta za ogrevanje večja.

Menjava tesnil na oknih

Učinkovit ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti nepremičnine s starejšimi termopan okni je menjava tesnil.  Pri tesnjenju obstoječih oken, ki je sorazmerno poceni in nezahtevno, lahko pri stroških ogrevanja prihranimo tudi do 20 % toplotne energije. V eni ogrevalni sezoni v povprečju skozi vsak meter netesnih oken in vrat uhaja tudi do 40 kWh...

Toplotna izolacija tal (ogrevana klet in pritličje)

Z izolacijo tal v kleti zagotovimo temperaturno stabilnost v prostoru, preprečimo rošenje na hladni notranji površini stene, zaščitimo hidroizolacijo pred mehanskimi poškodbami in pred temperaturnimi vplivi ter s tem podaljšamo njeno trajnost. Energijski ščit stene pod nivojem terena predstavljajo toplotno izolacijske plošče, ki imajo ustrezne tehnične karakteristike za to namembnost. Izolacijske plošče so...

Toplotna izolacija strehe

Največ energije pri starejših zgradbah se odvaja skozi neizolirane konstrukcijske elemente. Zato je namestitev ustrezne debeline toplotne izolacije na streho najbolj smiselna. Strop pri neogrevanemu prostoru ima lahko potencialno velike toplotne izgube. S primerno toplotno izolacijo strehe lahko zmanjšamo toplotne izgube stavbe (do 20 %) pozimi ter preprečimo pretirano segrevanje...

Toplotna izolacija zunanjih sten

Najbolj se izplačajo investicije do 8 cm toplotne izolacije, saj prihranimo največ energije glede na strošek investicije. Od 8 do 25 cm še vedno prihranimo veliko toplote, vendar se prihranki vedno bolj približujejo investiciji.

Rekuperator

Rekuperator je naprava za mehansko zračenje nepremičnine. Pomaga pri varčevanju toplote in odstranjevanju vlage