Blog

Menjava kurilne naprave

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je ocenilo, da se danes v gospodinjstvih uporablja kar 150.000 kurilnih naprav na trdo gorivo, ki zaradi narave delovanja ob neprimerni uporabi povzročajo zelo visoke emisije prašnih delcev. Za dosego zastavljenega cilja bo potrebno zamenjati več kot 80% teh naprav, kar pomeni 120.000 kurilnih...

Odzračevanje radiatorjev

Če radiator ropota ali pa komaj oddaja toploto, potem ga je potrebno odzračiti. Zrak v radiatorju ustavlja dovod ogrevane vode, topla voda ne priteka do radiatorja in tako ostanejo grelniki le mlačni. Za odzračevanje potrebujemo odzračevalni ključ, ki ga lahko kupimo v vsaki trgovini z orodjem, in posodico. Pred odzračevanjem je...

Toplotna zaščita stropa nad neogrevano kletjo

Neizoliran strop kleti je zagotovo razlog, da hlad iz kleti prehaja v prostore nad njo, zato je temperatura tal v bivalnem prostoru nižja, neprijeten občutek hladnih tal pa toliko bolj izrazit, moteč in neprijeten, poraba energenta za ogrevanje večja.

Menjava tesnil na oknih

Učinkovit ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti nepremičnine s starejšimi termopan okni je menjava tesnil.  Pri tesnjenju obstoječih oken, ki je sorazmerno poceni in nezahtevno, lahko pri stroških ogrevanja prihranimo tudi do 20 % toplotne energije. V eni ogrevalni sezoni v povprečju skozi vsak meter netesnih oken in vrat uhaja tudi do 40 kWh...

Pasivna hiša

Pasivne hiše imajo vse konstrukcijske elemente navadnih hiš (temelje, zidove, streho, oken,...) vendar so drugače zasnovane. Elementi toplotnega ovoja (zunanja konstrukcija stavbe) pa je izvedena po drugačnem standardu. Prav zaradi specifičnega načina konstrukcije in izbire materialov je za pasivne hiše značilno, da nimajo aktivnega sistema ogrevanja in hlajenja, pa je kljub temu temperatura...

Toplotna izolacija tal (ogrevana klet in pritličje)

Z izolacijo tal v kleti zagotovimo temperaturno stabilnost v prostoru, preprečimo rošenje na hladni notranji površini stene, zaščitimo hidroizolacijo pred mehanskimi poškodbami in pred temperaturnimi vplivi ter s tem podaljšamo njeno trajnost. Energijski ščit stene pod nivojem terena predstavljajo toplotno izolacijske plošče, ki imajo ustrezne tehnične karakteristike za to namembnost. Izolacijske plošče so...

Toplotna izolacija strehe

Največ energije pri starejših zgradbah se odvaja skozi neizolirane konstrukcijske elemente. Zato je namestitev ustrezne debeline toplotne izolacije na streho najbolj smiselna. Strop pri neogrevanemu prostoru ima lahko potencialno velike toplotne izgube. S primerno toplotno izolacijo strehe lahko zmanjšamo toplotne izgube stavbe (do 20 %) pozimi ter preprečimo pretirano segrevanje...

Toplotna izolacija zunanjih sten

Najbolj se izplačajo investicije do 8 cm toplotne izolacije, saj prihranimo največ energije glede na strošek investicije. Od 8 do 25 cm še vedno prihranimo veliko toplote, vendar se prihranki vedno bolj približujejo investiciji.

Ogrevanje na lesno biomaso

Les je obnovljiv, okolju prijazen in domač vir energije. Pod lesno biomaso štejemo drva, lesne sekance in lesne pelete. Investicija se povrne v nekaj letih, hkrati pa je dobava energenta zanesljivejša.

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka jemlje toploto iz okolice in ji s pomočjo električne energije dvigne temperaturo. Poznamo več vrst toplotnih črpalk: zrak – voda, zemlja – voda ter voda – voda.